top of page
Fitness dámy

Měření tělesného složení

Zjistěte, z čeho se skládá vaše tělo

Aktuálně není k dispozici

InBody 230 je přístroj, který dokáže s vysokou přesností určit složení vašeho těla bez ohledu na váš věk nebo pohlaví. Jediný, kdo se měření na InBody nemůže zúčastnit jsou těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem.

Měření na InBody je zcela neinvazivní a samotné měření trvá asi jednu minutu.

InBody pracuje na principu bioimpedance. V průběhu měření na přístroji prochází vašim tělem neznatelný slabý elektrický proud o různých frekvencích. Na základě různého obsahu vody ve tkáních (svalová tkáň má vyšší množství vody než tuková hmota, a tudíž je i lepším vodičem proudu) se liší i elektrická vodivost jednotlivými segmenty těla.
Přístroj pak pomocí softwaru na základě měřených hodnot a zadaných proměnných (výška, věk a pohlaví) určí s vysokou přesností složení vašeho těla.

Co meřením na InBody zjistím?

  • Tělesnou hmotnost

  • Množství svalové hmoty

  • Celkový obsah vody v těle

  • Množství a procentuální obsah tukové hmoty

  • BMI index, poměr pasu a boků a další výpočty

  • Minimální potřebu energie pro vaše tělo

  • Doporučení denní příjem energie

  • Graf rozložení svaloviny a tuku v těle

  • Doporučenou tělesnou hmotnost

Pokud chcete, aby byly výsledky co nejpřesnější, doporučuji před měřením dodržet několik jednoduchých zásad: 

1. Nejezte a nepijte přibližně 2 hodiny před samotným měřením

Ideální je provádět vyšetření na InBody na lačno. Pokud se však nemůžete dostavit hned ráno (rozhodně nezůstávejte na lačno do odpoledne!), pokuste se omezit konzumaci jídla a pití přibližně 2 hodiny před samotným měřením.

2. Podmínky mezi měřeními by měly být co nejpodobnější

Aby byly výsledky jednotlivých měření mezi sebou srovnatelné, je vhodné podstoupit měření vždy za podobných podmínek (například odpoledne, dvě hodiny po obědě, mít na sobě lehký oděv)

3. Před měřením si zajděte na toaletu

Nejpřesnějších výsledků bude dosaženo, pokud ve vašem těle nebudou zůstávat žádná rezidua, která by mohly být přístrojem nesprávně interpretována jako tělesný tuk.

4. Před měřením se vyvarujte nadměrné fyzické aktivitě

V den měření neprovádějte žádnou větší fyzickou aktivitu jako je cvičení nebo dlouhá chůze. Mohla by ovlivnit výsledky.

5. Pozor na koupele či saunování

Těsně před měřením se nekoupejte ani nesprchujte, v den měření také nenavštěvujte saunu. Vše by mohlo zkreslit vaše výsledky.

6. Pokud jste žena, naplánujte si měření raději na termín, kdy nebudete mít menstruaci

Během menstruačního cyklu dochází fyziologicky u žen k dočasné změně tělesného složení. 

Snídaně

Chcete se objednat na měření?

Je možné ho provést samostatně a nezávazně bez dalších konzultací. 

bottom of page